PCPI là gì? Nghĩa của từ pcpi

PCPI là gì?

PCPI“Physician Consortium for Performance Improvement” trong tiếng Anh.

PCPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCPI“Physician Consortium for Performance Improvement”.

Physician Consortium for Performance Improvement: Hiệp hội Bác sĩ để Cải thiện Hiệu suất.

Giải thích ý nghĩa của PCPI

PCPI có nghĩa “Physician Consortium for Performance Improvement”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Bác sĩ để Cải thiện Hiệu suất”.