PCPT là gì? Nghĩa của từ pcpt

PCPT là gì?

PCPT“Pasco County Public Transportation” trong tiếng Anh.

PCPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCPT“Pasco County Public Transportation”.

Pasco County Public Transportation: Phương tiện giao thông công cộng Quận Pasco.

Một số kiểu PCPT viết tắt khác:

Police Captain: Đội trưởng cảnh sát.

Giải thích ý nghĩa của PCPT

PCPT có nghĩa “Pasco County Public Transportation”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện giao thông công cộng Quận Pasco”.