PCWP là gì? Nghĩa của từ pcwp

PCWP là gì?

PCWP“Pulmonary Capillary Wedge Pressure” trong tiếng Anh.

PCWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCWP“Pulmonary Capillary Wedge Pressure”.

Pulmonary Capillary Wedge Pressure: Áp lực nêm mao mạch phổi.

Một số kiểu PCWP viết tắt khác:

Popular Culture and World Politics: Văn hóa đại chúng và chính trị thế giới.

Giải thích ý nghĩa của PCWP

PCWP có nghĩa “Pulmonary Capillary Wedge Pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp lực nêm mao mạch phổi”.