PCZ là gì? Nghĩa của từ pcz

PCZ là gì?

PCZ“Panama Canal Zone” trong tiếng Anh.

PCZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PCZ“Panama Canal Zone”.

Panama Canal Zone: Vùng kênh đào Panama.
bát quái ISO 3166, lỗi thời 1980.

Giải thích ý nghĩa của PCZ

PCZ có nghĩa “Panama Canal Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng kênh đào Panama”.