PDG là gì? Nghĩa của từ pdg

PDG là gì?

PDG“President Director General” trong tiếng Anh.

PDG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDG“President Director General”.

President Director General: Tổng giám đốc Tổng giám đốc.

Một số kiểu PDG viết tắt khác:

Product Development Group: Nhóm phát triển sản phẩm.

Giải thích ý nghĩa của PDG

PDG có nghĩa “President Director General”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng giám đốc Tổng giám đốc”.