PDL là gì? Nghĩa của từ pdl

PDL là gì?

PDL“Premier Development League” trong tiếng Anh.

PDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDL“Premier Development League”.

Premier Development League: Premier Development League.
giải bóng đá nhỏ của Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của PDL

PDL có nghĩa “Premier Development League”, dịch sang tiếng Việt là “Premier Development League”.