PDN là gì? Nghĩa của từ pdn

PDN là gì?

PDN“Pull-Down Network” trong tiếng Anh.

PDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDN“Pull-Down Network”.

Pull-Down Network: Mạng kéo xuống.

Giải thích ý nghĩa của PDN

PDN có nghĩa “Pull-Down Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng kéo xuống”.