PDQ là gì? Nghĩa của từ pdq

PDQ là gì?

PDQ“Pre-Defined Queries” trong tiếng Anh.

PDQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PDQ“Pre-Defined Queries”.

Pre-Defined Queries: Truy vấn xác định trước.
gói Siebel.

Một số kiểu PDQ viết tắt khác:

Pretty Damn Quick: Khá nhanh chóng chết tiệt.

Giải thích ý nghĩa của PDQ

PDQ có nghĩa “Pre-Defined Queries”, dịch sang tiếng Việt là “Truy vấn xác định trước”.