PEG là gì? Nghĩa của từ peg

PEG là gì?

PEG“Price/Earnings to Growth” trong tiếng Anh.

PEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEG“Price/Earnings to Growth”.

Price/Earnings to Growth: Tỷ giá / thu nhập trên tăng trưởng.
Chỉ số dùng để phân tích giá cổ phiếu của công ty.

Một số kiểu PEG viết tắt khác:

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy: Cắt dạ dày nội soi qua da.

Giải thích ý nghĩa của PEG

PEG có nghĩa “Price/Earnings to Growth”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ giá / thu nhập trên tăng trưởng”.