PEGIDA là gì? Nghĩa của từ pegida

PEGIDA là gì?

PEGIDA“Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes” trong tiếng Anh.

PEGIDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEGIDA“Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”.

Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
tiếng Đức, "Những người Châu Âu yêu nước chống lại sự Hồi giáo hóa của phương Tây".

Giải thích ý nghĩa của PEGIDA

PEGIDA có nghĩa “Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”, dịch sang tiếng Việt là “Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”.