PEM là gì? Nghĩa của từ pem

PEM là gì?

PEM“Power Electronics Module” trong tiếng Anh.

PEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PEM“Power Electronics Module”.

Power Electronics Module: Mô-đun điện tử công suất.

Một số kiểu PEM viết tắt khác:

Protein–Energy Malnutrition: Suy dinh dưỡng protein-năng lượng.

Post-Exertional Malaise: Tình trạng khó chịu sau gắng sức.

Proton-Exchange Membrane: Màng trao đổi proton.

Polymer Electrolyte Membrane: Màng điện phân polyme.

Giải thích ý nghĩa của PEM

PEM có nghĩa “Power Electronics Module”, dịch sang tiếng Việt là “Mô-đun điện tử công suất”.