PETA là gì? Nghĩa của từ peta

PETA là gì?

PETA“Pentaerythritol triacrylate” trong tiếng Anh.

PETA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PETA“Pentaerythritol triacrylate”.

Pentaerythritol triacrylate: Pentaerythritol triacrylate.

Một số kiểu PETA viết tắt khác:

People Eating Tasty Animals: Người Ăn Động Vật Ngon.

People for the Ethical Treatment of Animals: Con người đối xử có đạo đức với động vật.

Giải thích ý nghĩa của PETA

PETA có nghĩa “Pentaerythritol triacrylate”, dịch sang tiếng Việt là “Pentaerythritol triacrylate”.