PFK là gì? Nghĩa của từ pfk

PFK là gì?

PFK“Program Function Key” trong tiếng Anh.

PFK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFK“Program Function Key”.

Program Function Key: Phím chức năng chương trình.

Một số kiểu PFK viết tắt khác:

Phosphofructokinase.

Polish Federation of Korfball: Liên đoàn Korfball của Ba Lan.

Giải thích ý nghĩa của PFK

PFK có nghĩa “Program Function Key”, dịch sang tiếng Việt là “Phím chức năng chương trình”.