PFO là gì? Nghĩa của từ pfo

PFO là gì?

PFO“Pissed, Fell Over” trong tiếng Anh.

PFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFO“Pissed, Fell Over”.

Pissed, Fell Over: Pissing, Fell Over.
chẩn đoán y khoa trong trò đùa.

Giải thích ý nghĩa của PFO

PFO có nghĩa “Pissed, Fell Over”, dịch sang tiếng Việt là “Pissing, Fell Over”.