PFP là gì? Nghĩa của từ pfp

PFP là gì?

PFP“Partnership for Peace” trong tiếng Anh.

PFP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFP“Partnership for Peace”.

Partnership for Peace: Đối tác vì Hòa bình.
PfP.

Giải thích ý nghĩa của PFP

PFP có nghĩa “Partnership for Peace”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác vì Hòa bình”.