PG là gì? Nghĩa của từ pg

PG là gì?

PG“Propylene glycol” trong tiếng Anh.

PG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PG“Propylene glycol”.

Propylene glycol: Propylen glycol.

Một số kiểu PG viết tắt khác:

Papua New Guinea: Papua New Guinea.
mã ISO 3166.

Parental Guidance: Hướng dẫn của cha mẹ.

Point guard: Bảo vệ điểm.
vị trí bóng rổ.

Picogram: Biểu đồ.
pg.

Petagram: Petagram.
Trang.

Giải thích ý nghĩa của PG

PG có nghĩa “Propylene glycol”, dịch sang tiếng Việt là “Propylen glycol”.