PGCE là gì? Nghĩa của từ pgce

PGCE là gì?

PGCE“Postgraduate Certificate in Education” trong tiếng Anh.

PGCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGCE“Postgraduate Certificate in Education”.

Postgraduate Certificate in Education: Chứng chỉ sau đại học về giáo dục.

Giải thích ý nghĩa của PGCE

PGCE có nghĩa “Postgraduate Certificate in Education”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ sau đại học về giáo dục”.