PGENI là gì? Nghĩa của từ pgeni

PGENI là gì?

PGENI“Pharmaco-Genetics for Every Nation Initiative” trong tiếng Anh.

PGENI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGENI“Pharmaco-Genetics for Every Nation Initiative”.

Pharmaco-Genetics for Every Nation Initiative: Dược phẩm-Di truyền cho mọi Sáng kiến ​​Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của PGENI

PGENI có nghĩa “Pharmaco-Genetics for Every Nation Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Dược phẩm-Di truyền cho mọi Sáng kiến ​​Quốc gia”.