PHE là gì? Nghĩa của từ phe

PHE là gì?

PHE“Plate Heat Exchanger” trong tiếng Anh.

PHE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PHE“Plate Heat Exchanger”.

Plate Heat Exchanger: Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm.

Một số kiểu PHE viết tắt khác:

Public Health England: Y tế công cộng Anh.

Peer Health Exchange: Trao đổi sức khỏe ngang hàng.

Population, Health, and the Environment: Dân số, Sức khỏe và Môi trường.

Protocol Header Encrypt: Mã hóa tiêu đề giao thức.

Physical & Health Education: Giáo dục thể chất & sức khỏe.

Private Higher Education: Giáo dục Đại học Tư thục.

Politics-History-Economics: Chính trị-Lịch sử-Kinh tế.

Public Health Engineering: Kỹ thuật Y tế Công cộng.

Phenylalanine: Phenylalanin.
Phe.

Public Health Engeeenier: Y tế công cộng Engeeenier.

Project for Historical Education: Dự án Giáo dục Lịch sử.

Giải thích ý nghĩa của PHE

PHE có nghĩa “Plate Heat Exchanger”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm”.