PIL là gì? Nghĩa của từ pil

PIL là gì?

PIL“Processor-In-the-Loop” trong tiếng Anh.

PIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIL“Processor-In-the-Loop”.

Processor-In-the-Loop: Bộ xử lý trong vòng lặp.

Một số kiểu PIL viết tắt khác:

Public Interest Litigation: Kiện tụng lợi ích công cộng.

Public Image Ltd.

Pacific International Lines: Tuyến quốc tế Thái Bình Dương.

Portland Interscholastic League: Giải đấu liên trường Portland.

Premier Intermediate League: Giải ngoại hạng trung cấp.

Patel Integrated Logistics: Hậu cần Tích hợp Patel.

Patient Information Leaflet: Tờ rơi thông tin bệnh nhân.

Public Interest Lawyers: Luật sư vì lợi ích công cộng.

Public Interest Litigations: Đơn kiện lợi ích công cộng.

Project Information Literacy: Dự án Thông tin Văn học.

Public-Interest Litigation: Kiện tụng lợi ích công cộng.

Photoreceptor Integrity Line: Dòng toàn vẹn cảm biến quang.

Public Image Limited: Hình ảnh công khai bị giới hạn.

Pure Inductive Logic: Logic quy nạp thuần túy.

Program in Islamic Law: Chương trình Luật Hồi giáo.

Pragoti Industries Limited: Công ty TNHH Thương lượng.

Python Imaging Library: Thư viện hình ảnh Python.

Partners in Learning: Đối tác trong học tập.

Pacific International League: Giải đấu quốc tế Thái Bình Dương.

Polynomial Inverse Lag: Trễ nghịch đảo đa thức.

Program for Integrated Learning: Chương trình học tích hợp.

Papuan Industries Limited: Papuan Industries Limited.

Permaculture International Ltd: Công ty TNHH quốc tế nuôi trồng thủy sản.

Purpose in Life: Mục đích trong cuộc sống.
PiL.

Giải thích ý nghĩa của PIL

PIL có nghĩa “Processor-In-the-Loop”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ xử lý trong vòng lặp”.