PJPJ là gì? Nghĩa của từ pjpj

PJPJ là gì?

PJPJ“Bye bye” trong tiếng Anh.

PJPJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PJPJ“Bye bye”.

Bye bye: Chào tạm biệt.

Một số kiểu PJPJ viết tắt khác:

Podium Jong Professionals Jazz: Sân khấu Jazz chuyên nghiệp trẻ.
Được dịch ra từ tiếng Hà Lan. Đây là một tổ chức chuyên về nhạc jazz ở Voorschoten, Hà Lan.

Giải thích ý nghĩa của PJPJ

PJPJ có nghĩa “Bye bye”, dịch sang tiếng Việt là “Chào tạm biệt”.

Được sử dụng trong ngôn ngữ tin nhắn, bên cạnh đó thì có các từ cũng mang ý nghĩa tương tự, như là: pipi, bjbj, bibi. Chúng đều có ngụ ý giống như lời chào tạm biệt khi muốn kết thúc một cuộc trò chuyện, hoặc một cuộc gặp mặt.