PKCS là gì? Nghĩa của từ pkcs

PKCS là gì?

PKCS“Public-Key Cryptography Standards” trong tiếng Anh.

PKCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PKCS“Public-Key Cryptography Standards”.

Public-Key Cryptography Standards: Tiêu chuẩn mật mã khóa công khai.

Một số kiểu PKCS viết tắt khác:

Public Key Crypto System: Hệ thống mật mã khóa công khai.

Port Kaituma Community School: Trường cộng đồng Port Kaituma.

Giải thích ý nghĩa của PKCS

PKCS có nghĩa “Public-Key Cryptography Standards”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn mật mã khóa công khai”.