PMIS là gì? Nghĩa của từ pmis

PMIS là gì?

PMIS“Project Management Information System” trong tiếng Anh.

PMIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PMIS“Project Management Information System”.

Project Management Information System: Hệ thống thông tin quản lý dự án.

Một số kiểu PMIS viết tắt khác:

Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome: Hội chứng viêm đa hệ ở nhi khoa.

Port Moresby International School: Trường quốc tế Port Moresby.

Privilege management infrastructures: Cơ sở hạ tầng quản lý đặc quyền.
PMIs.

Phoenix Metro Islamic School: Trường Hồi giáo Phoenix Metro.

Pavement Management Information System: Hệ thống thông tin quản lý vỉa hè.

Giải thích ý nghĩa của PMIS

PMIS có nghĩa “Project Management Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin quản lý dự án”.