PNR là gì? Nghĩa của từ pnr

PNR là gì?

PNR“Passenger Name Record” trong tiếng Anh.

PNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PNR“Passenger Name Record”.

Passenger Name Record: Hồ sơ danh tính hành khách.
Bản ghi thông tin hành khách của các hãng hàng không.

Một số kiểu PNR viết tắt khác:

Photoreceptor cell-specific Nuclear Receptor: Thụ thể nhân đặc hiệu của tế bào cảm thụ quang.

Point of No Return: Điểm không trở lại.

Paranormal romance: Sự lãng mạn huyền bí.

Philippine National Railways: Đường sắt quốc gia Philippines.

Giải thích ý nghĩa của PNR

PNR có nghĩa “Passenger Name Record”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ danh tính hành khách”.

Thông thường nó sẽ là bản ghi được lưu trong cơ sở dữ liệu ở các hệ thống đặt chỗ máy bay. Dựa vào đó, các hãng hàng không sẽ biết được những thông tin của hành khách tham gia chuyến bay, và nhiều điều hơn thế.