POB là gì? Nghĩa của từ pob

POB là gì?

POB“Place Of Birth” trong tiếng Anh.

POB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POB“Place Of Birth”.

Place Of Birth: Nơi sinh.

Một số kiểu POB viết tắt khác:

PSYOP battalions: Tiểu đoàn PSYOP.

Positive Organizational Behavior: Hành vi tổ chức tích cực.

Pera o Bayong.
PoB.

Professional Oversight Board: Ban giám sát chuyên nghiệp.

Point of Beginning: Điểm bắt đầu.
PoB.

Parti Ouvrier Belge.

Public Oversight Board: Ban giám sát công cộng.

Prosocial Organizational Behavior: Hành vi tổ chức xã hội.

Port Operations Building: Tòa nhà điều hành cảng.

Pyridyl oxobutyl.

Pediatric Oncology Branch: Chi nhánh Ung bướu Nhi khoa.

Prevention Of Blindness: Phòng chống mù lòa.

Presidential Order of Botswana: Lệnh Tổng thống của Botswana.

People onboard: Những người trên tàu.

Giải thích ý nghĩa của POB

POB có nghĩa “Place Of Birth”, dịch sang tiếng Việt là “Nơi sinh”.