POC là gì? Nghĩa của từ poc

POC là gì?

POC“Proof Of Concept” trong tiếng Anh.

POC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POC“Proof Of Concept”.

Proof Of Concept: Chứng minh khái niệm.

Một số kiểu POC viết tắt khác:

Proof Of Capacity: Bằng chứng năng lực.

Particulate Organic Carbon: Các hạt cacbon hữu cơ.

Products Of Conception: Sản phẩm của sự thụ thai.

Point Of Care: Điểm chăm sóc.

Products Of Combustion: Sản phẩm của quá trình đốt cháy.

Portable Oxygen Concentrator: Máy tạo oxy di động.

Paid Outside Closing: Thanh toán bên ngoài khi đóng.

Point Of Contact: Điều khoản của hợp đồng.

Percentage Of Completion: Phần trăm hoàn thành.

Giải thích ý nghĩa của POC

POC có nghĩa “Proof Of Concept”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng minh khái niệm”.