POME là gì? Nghĩa của từ pome

POME là gì?

POME“Palm Oil Mill Effluent” trong tiếng Anh.

POME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POME“Palm Oil Mill Effluent”.

Palm Oil Mill Effluent: Nước thải nhà máy dầu cọ.

Một số kiểu POME viết tắt khác:

Pulmonary Oil MicroEmbolism: Vi mạch hóa dầu phổi.

Petty Officer Mechanical Engineer: Kỹ sư cơ khí sĩ quan Petty.

Principal Ordnance Mechanical Engineer: Kỹ sư cơ khí chính.

Giải thích ý nghĩa của POME

POME có nghĩa “Palm Oil Mill Effluent”, dịch sang tiếng Việt là “Nước thải nhà máy dầu cọ”.