PORN là gì? Nghĩa của từ porn

PORN là gì?

PORN“Progressive Outer Retinal Necrosis” trong tiếng Anh.

PORN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PORN“Progressive Outer Retinal Necrosis”.

Progressive Outer Retinal Necrosis: Hoại tử võng mạc bên ngoài tiến triển.

Một số kiểu PORN viết tắt khác:

Portrait Of Restless Narcissism: Chân dung của chủ nghĩa tự ái không ngừng nghỉ.

Giải thích ý nghĩa của PORN

PORN có nghĩa “Progressive Outer Retinal Necrosis”, dịch sang tiếng Việt là “Hoại tử võng mạc bên ngoài tiến triển”.