PSL là gì? Nghĩa của từ psl

PSL là gì?

PSL“Premier Soccer League” trong tiếng Anh.

PSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PSL“Premier Soccer League”.

Premier Soccer League: Giải bóng đá ngoại hạng Anh.

Một số kiểu PSL viết tắt khác:

Pakistan Super League: Pakistan siêu giải đấu.

Philippine Super Liga.

Property Specification Language: Ngôn ngữ Đặc tả Thuộc tính.

Pilipinas Super League: Pilipinas siêu giải đấu.

Parallel-Strand Lumber: Gỗ ghép song song.

Public Suffix List: Danh sách hậu tố công khai.

Process Specification Language: Ngôn ngữ đặc tả quy trình.

Professional Support Lawyer: Luật sư hỗ trợ chuyên nghiệp.

Penang Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Penang.

Patrick Stephens Ltd.

Providencia Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Providencia.

Probabilistic Soft Logic: Logic mềm xác suất.

Public Software Library: Thư viện phần mềm công cộng.

Profile Scripting Language: Ngôn ngữ kịch bản tiểu sử.

Peninsula Soccer League: Giải bóng đá bán đảo.

Portable Standard Lisp: Lisp tiêu chuẩn di động.

Polysaccharide Synthesis Locus: Vị trí tổng hợp polysaccharide.

Pioneer Square Labs: Phòng thí nghiệm hình vuông tiên phong.

Parallel Strand Lumber: Gỗ sợi song song.

Priority Sector Lending: Cho vay lĩnh vực ưu tiên.

Piramal School of Leadership: Trường lãnh đạo Piramal.

Positive Shutter Lag: Độ trễ màn trập tích cực.

Partido Social Liberal: Tự do xã hội Partido.

Pennsylvania State League: Liên đoàn bang Pennsylvania.

Posted Speed Limit: Giới hạn tốc độ đã đăng.

Pincon Spirit Limited.

Pakistan Services Limited.

Progressive Spongiform Leukoencephalopathy: Bệnh não dạng bọt tiến triển.

Phase Switching Liquid: Chất lỏng chuyển pha.

Polskie Stronnictwo Ludowe.

Project Space Leeds: Dự án không gian Leeds.

Passionate Love Scale: Thang đo tình yêu nồng nàn.

Physical Sciences Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học Vật lý.

Pakistani Super League: Pakistan Super League.

Pecos Soccer League: Giải bóng đá Pecos.

Philippine Swimming League: Liên đoàn bơi lội Philippines.

Photostimulated luminescence: Sự phát quang được kích thích bằng quang ảnh.

Perihelion Software Ltd: Công ty TNHH phần mềm Perihelion.

Parallel slalom: Slalom song song.

Patrick Stephens Limited.

Polish Peasants' Party: Đảng nông dân Ba Lan.

Pakistan Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Pakistan.

Power Service Layer: Lớp dịch vụ nguồn.

Physical Science Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học Vật lý.

Public Safety Leadership: Lãnh đạo An toàn Công cộng.

Philips Soccer League: Giải bóng đá Philips.

Persian Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Ba Tư.

Premier Squash League: Giải bóng quần ngoại hạng.

Professional Soccer League: Giải bóng đá chuyên nghiệp.

Prokaushali Sangsad Limited.

Peptide Specialty Laboratories: Phòng thí nghiệm chuyên khoa Peptide.

Personal Seat License: Giấy phép chỗ ngồi cá nhân.

Padma Samye Ling.

Penn State League: Liên đoàn bang Penn.

Giải thích ý nghĩa của PSL

PSL có nghĩa “Premier Soccer League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng đá ngoại hạng Anh”.