PTBD là gì? Nghĩa của từ ptbd

PTBD là gì?

PTBD“Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage” trong tiếng Anh.

PTBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTBD“Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage”.

Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage: Dẫn lưu đường mật qua da.

Giải thích ý nghĩa của PTBD

PTBD có nghĩa “Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage”, dịch sang tiếng Việt là “Dẫn lưu đường mật qua da”.