PTQ là gì? Nghĩa của từ ptq

PTQ là gì?

PTQ“Pre-Tournament Qualifier” trong tiếng Anh.

PTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTQ“Pre-Tournament Qualifier”.

Pre-Tournament Qualifier: Vòng loại trước giải đấu.

Một số kiểu PTQ viết tắt khác:

Petroleum Technology Quarterly: Công nghệ Dầu khí hàng quý.

Pro Tour Qualifiers: Vòng loại Pro Tour.

Giải thích ý nghĩa của PTQ

PTQ có nghĩa “Pre-Tournament Qualifier”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng loại trước giải đấu”.