PVL là gì? Nghĩa của từ pvl

PVL là gì?

PVL“Premier Volleyball League” trong tiếng Anh.

PVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PVL“Premier Volleyball League”.

Premier Volleyball League: Giải bóng chuyền ngoại hạng.

Một số kiểu PVL viết tắt khác:

Periventricular leukomalacia: Bạch cầu quanh não thất.

Panton–Valentine leukocidin.

Pro Volleyball League: Giải bóng chuyền chuyên nghiệp.

Pacific View League: Giải đấu xem thái bình dương.

Parameter Value Language: Ngôn ngữ giá trị tham số.

Posterior Ventro-Lateral: Bụng sau.

Giải thích ý nghĩa của PVL

PVL có nghĩa “Premier Volleyball League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng chuyền ngoại hạng”.