PVQ là gì? Nghĩa của từ pvq

PVQ là gì?

PVQ“Portrait Values Questionnaire” trong tiếng Anh.

PVQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PVQ“Portrait Values Questionnaire”.

Portrait Values Questionnaire: Bảng câu hỏi về giá trị chân dung.

Một số kiểu PVQ viết tắt khác:

Personal Value Quotient: Chỉ số giá trị cá nhân.

Pyramid Vector Quantization: Lượng tử hóa vector kim tự tháp.

Giải thích ý nghĩa của PVQ

PVQ có nghĩa “Portrait Values Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về giá trị chân dung”.