QAD là gì? Nghĩa của từ qad

QAD là gì?

QAD“Quality Assurance Division” trong tiếng Anh.

QAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QAD“Quality Assurance Division”.

Quality Assurance Division: Bộ phận đảm bảo chất lượng.

Một số kiểu QAD viết tắt khác:

Quranic Academy of Delaware: Học viện Quranic của Delaware.

Giải thích ý nghĩa của QAD

QAD có nghĩa “Quality Assurance Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận đảm bảo chất lượng”.