QCGNHH là gì? Nghĩa của từ qcgnhh

QCGNHH là gì?

QCGNHH“Quy chế ghi nhãn hàng hóa” trong tiếng Việt.

QCGNHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCGNHH“Quy chế ghi nhãn hàng hóa”.

Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

Giải thích ý nghĩa của QCGNHH

QCGNHH có nghĩa “Quy chế ghi nhãn hàng hóa” trong tiếng Việt.