QCKDTXD là gì? Nghĩa của từ qckdtxd

QCKDTXD là gì?

QCKDTXD“Quy chế kinh doanh thép xây dựng” trong tiếng Việt.

QCKDTXD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCKDTXD“Quy chế kinh doanh thép xây dựng”.

Quy chế kinh doanh thép xây dựng.

Giải thích ý nghĩa của QCKDTXD

QCKDTXD có nghĩa “Quy chế kinh doanh thép xây dựng” trong tiếng Việt.