QRS là gì? Nghĩa của từ qrs

QRS là gì?

QRS“Quick Response Service” trong tiếng Anh.

QRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QRS“Quick Response Service”.

Quick Response Service: Dịch vụ phản hồi nhanh.

Một số kiểu QRS viết tắt khác:

Quality, Reliability and Security: Chất lượng, độ tin cậy và bảo mật.

Quantitative Restrictions: Hạn chế định lượng.
QRs.

Quality Ratings Survey: Khảo sát đánh giá chất lượng.

Giải thích ý nghĩa của QRS

QRS có nghĩa “Quick Response Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ phản hồi nhanh”.