QTC là gì? Nghĩa của từ qtc

QTC là gì?

QTC“Quà tự chọn” trong tiếng Việt, “Corrected QT Interval” trong tiếng Anh.

QTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTC“Quà tự chọn”, “Corrected QT Interval”.

Quà tự chọn.
Hoặc "quà tùy chọn", kiểu viết nhằm kêu gọi tương tác trên mạng xã hội.

Corrected QT Interval: Khoảng QT đã hiệu chỉnh.
Thuật ngữ này được viết thành QTc, sử dụng trong việc đo lường nhịp tim.

Một số kiểu QTC viết tắt khác:

Quantum Tunneling Composite: Vật liệu tổng hợp đường hầm lượng tử.

Queensland Theological College: Cao đẳng Thần học Queensland.

Queensland Turf Club: Câu lạc bộ sân cỏ Queensland.

Giải thích ý nghĩa của QTC

VIỆT NGỮ.

QTC có nghĩa “Quà tự chọn” trong tiếng Việt.

Cách viết này rất hay xuất hiện trên facebook. Ví dụ khi 1 người nào đó cần có lượt thích ảnh đại diện, thì sẽ viết "qtc" trong bình luận cá nhân hoặc hội nhóm nào đó.

Nếu ai thích ảnh đại diện của người viết, thì người đó sẽ được tùy chọn lại hình thức tương tác (thích, thả tim, bình luận...), và được quyền yêu cầu người viết "qtc" thực hiện .

NGOẠI NGỮ.

QTC có nghĩa “Corrected QT Interval”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng QT đã hiệu chỉnh”.

Trong đó thì QT lần lượt sóng Q và sóng T, được dùng trong phép đo điện tâm đồ.