QTN là gì? Nghĩa của từ qtn

QTN là gì?

QTN“Q Television Network” trong tiếng Anh.

QTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTN“Q Television Network”.

Q Television Network: Mạng truyền hình Q.

Một số kiểu QTN viết tắt khác:

Queensway Terrace North: Sân thượng Queensway phía bắc.

Giải thích ý nghĩa của QTN

QTN có nghĩa “Q Television Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng truyền hình Q”.