QTS là gì? Nghĩa của từ qts

QTS là gì?

QTS“Qualified Teacher Status” trong tiếng Anh.

QTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTS“Qualified Teacher Status”.

Qualified Teacher Status: Tư cách giáo viên đủ tiêu chuẩn.

Một số kiểu QTS viết tắt khác:

Quantum Theory and Symmetries: Lý thuyết lượng tử và đối xứng.

Quality Training Solutions: Giải pháp đào tạo chất lượng.

Quileute Tribal School: Trường bộ lạc Quileute.

Quality Technology Services: Dịch vụ công nghệ chất lượng.

Queensbury Tunnel Society: Hiệp hội đường hầm Queensbury.

Giải thích ý nghĩa của QTS

QTS có nghĩa “Qualified Teacher Status”, dịch sang tiếng Việt là “Tư cách giáo viên đủ tiêu chuẩn”.