QTV là gì? Nghĩa của từ qtv

QTV là gì?

QTV“Quản trị viên” trong tiếng Việt.

QTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTV“Quản trị viên”.

Quản trị viên.
Họ thường là những cá nhân đứng ra quản trị cho một trang web, hội nhóm, hoặc trang (fanpage) trên các trang mạng xã hội. Công việc của họ bao gồm các việc như: quản lý phê duyệt bài đăng và các bình luận, thêm hoặc chặn người truy cập (người tham gia), ...

Giải thích ý nghĩa của QTV

QTV có nghĩa “Quản trị viên” trong tiếng Việt.