R2R là gì? Nghĩa của từ r2r

R2R là gì?

R2R“Ride To Remember” trong tiếng Anh.

R2R là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng R2R“Ride To Remember”.

Ride To Remember: Đi để nhớ.

Một số kiểu R2R viết tắt khác:

Rags2Riches.

Rolling Deck to Repository: Boong lăn vào kho.

Giải thích ý nghĩa của R2R

R2R có nghĩa “Ride To Remember”, dịch sang tiếng Việt là “Đi để nhớ”.