RBQ là gì? Nghĩa của từ rbq

RBQ là gì?

RBQ“Rurrenabaque Airport” trong tiếng Anh.

RBQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RBQ“Rurrenabaque Airport”.

Rurrenabaque Airport: Sân bay Rurrenabaque.

Giải thích ý nghĩa của RBQ

RBQ có nghĩa “Rurrenabaque Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Rurrenabaque”.