RDH là gì? Nghĩa của từ rdh

RDH là gì?

RDH“Reference Datum Height” trong tiếng Anh.

RDH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RDH“Reference Datum Height”.

Reference Datum Height: Chiều cao mốc tham chiếu.

Một số kiểu RDH viết tắt khác:

Royal Darwin Hospital: Bệnh viện Hoàng gia Darwin.

Retinol dehydrogenase.

Radiotron Designer's Handbook: Sổ tay Nhà thiết kế Radiotron.

Registered Dental Hygienist: Nhà vệ sinh nha khoa đã đăng ký.

Reductive Dehalogenase Homologous: Đồng loại Dehalogenase quy nạp.

Royal Dental Hospital: Bệnh viện nha khoa hoàng gia.

Giải thích ý nghĩa của RDH

RDH có nghĩa “Reference Datum Height”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều cao mốc tham chiếu”.