RFPI là gì? Nghĩa của từ rfpi

RFPI là gì?

RFPI“Russian Direct Investment Fund” trong tiếng Anh.

RFPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RFPI“Russian Direct Investment Fund”.

Russian Direct Investment Fund: Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga.

Một số kiểu RFPI viết tắt khác:

Rapid Force Projection Initiative: Sáng kiến dự báo lực lượng nhanh.

Giải thích ý nghĩa của RFPI

RFPI có nghĩa “Russian Direct Investment Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga”.