RGC là gì? Nghĩa của từ rgc

RGC là gì?

RGC“Ranked Gaming Client” trong tiếng Anh.

RGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RGC“Ranked Gaming Client”.

Ranked Gaming Client: Khách hàng chơi game được xếp hạng.
Tên của một phần mềm chơi game (trò chơi).

Giải thích ý nghĩa của RGC

RGC có nghĩa “Ranked Gaming Client”, dịch sang tiếng Việt là “Khách hàng chơi game được xếp hạng”.