RIO là gì? Nghĩa của từ rio

RIO là gì?

RIO“River” trong tiếng Anh.

RIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RIO“River”.

River: Sông.
Trong các tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý thì từ "rio" là "river (sông)".

Một số kiểu RIO viết tắt khác:

Rio De Janeiro: Thành phố Rio De Janeiro.
Tên một thành phố lớn và đã từng là thủ đô của nước Brazil.

Remote Interface Officer: Sĩ quan giao diện từ xa.

Radar Intercept Officer: Sĩ quan đánh chặn radar.

Giải thích ý nghĩa của RIO

RIO có nghĩa “River”, dịch sang tiếng Việt là “Sông”.