RMSEA là gì? Nghĩa của từ rmsea

RMSEA là gì?

RMSEA“Root Mean Square Error of Approximation” trong tiếng Anh.

RMSEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RMSEA“Root Mean Square Error of Approximation”.

Root Mean Square Error of Approximation: Sai số xấp xỉ bình phương trung bình gốc.
Phương pháp được sử dụng trong kỹ thuật so sánh mô hình.

Giải thích ý nghĩa của RMSEA

RMSEA có nghĩa “Root Mean Square Error of Approximation”, dịch sang tiếng Việt là “Sai số xấp xỉ bình phương trung bình gốc”.