RND là gì? Nghĩa của từ rnd

RND là gì?

RND“Random Number Generator” trong tiếng Anh.

RND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RND“Random Number Generator”.

Random Number Generator: Trình tạo số ngẫu nhiên.

Một số kiểu RND viết tắt khác:

RedaktionsNetzwerk Deutschland: Mạng biên tập Đức.

Radical Neck Dissection: Bóc tách cổ triệt để.

Reflex Neurovascular Dystrophy: Chứng loạn dưỡng mạch thần kinh phản xạ.

Resistance Nodulation Division: Bộ phận điều chế kháng.

Roseville Networks Division: Bộ phận mạng Roseville.

Rassemblement National Democratique: Cuộc biểu tình toàn quốc của đảng Dân chủ.

Research and Development: Nghiên cứu và phát triển.

Giải thích ý nghĩa của RND

RND có nghĩa “Random Number Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo số ngẫu nhiên”.