ROG là gì? Nghĩa của từ rog

ROG là gì?

ROG“Republic Of Gamers” trong tiếng Anh.

ROG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ROG“Republic Of Gamers”.

Republic Of Gamers: Cộng đồng game thủ.

Một số kiểu ROG viết tắt khác:

Rail Operations Group: Nhóm điều hành đường sắt.

Raichak On Ganges: Raichak trên sông Hằng.

Reactive Organic Gases: Khí hữu cơ phản ứng.

Regional Operations Group: Nhóm hoạt động khu vực.

Royal Observatory, Greenwich: Đài quan sát Hoàng gia, Greenwich.

Recovery Object Granularity: Mức độ chi tiết của đối tượng phục hồi.

Real Options Group: Nhóm tùy chọn thực.

Giải thích ý nghĩa của ROG

ROG có nghĩa “Republic Of Gamers”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng game thủ”.